Contact Us

गायत्री प्रज्ञापीठ एवं देव संस्कृति विद्यालय, चिल्हॉटी, लोहर्सी(सोन), जिला-बिलासपुर (छ.ग.)


Drop us note!
अध्यक्ष -

प्रो. डी.आर. साहू
मो. न. - +91-8109716008,
+91-9425536481

शान्तिकुन्ज प्रतिनिधि -

श्री शिवचरण कश्यप
मो. न. +91-8319874634

प्रभारी -

कैप्टन मुकेश अदलखा
मो. न. +91-9479653947

प्राचार्य -

श्री उदलराम पटेल
मो. न. - +91-7770889685

सचिव -

श्री गोविन्द यादव
मो. न. - +91-8959071361

कोषाध्यक्ष -

श्री नरेंद्र साहू
मो. न. - +91-8223927613

© Dev Sanskriti Vidyalay Chilhati (Bilaspur) . All rights reserved. Developed by : GK Infotech